Konsthallen Stockholm

Föreningen Konsthallen Köpmanbrinken 2 Stockholm - som vi ser den...